Informacja dotycząca 256 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego w dniu 16 listopada 2005 r.

wtorek, 22 listopada 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 256 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego
w dniu 16 listopada 2005 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta
        
1. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji (WE) otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na rok 2006 na przywóz owiec, kóz, baraniny i mięsa koziego.
   
Projektowane rozporządzenie otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz owiec, kóz, mięsa owczego i koziego na rok 2006. W ramach kontyngentów do Wspólnoty można sprowadzać następujące produkty (wg kodów CN):
      
0104 10 30 – jagnięta do 1 roku życia
0104 10 80 – żywe owce inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi i jagnięta
0104 20 90 – żywe kozy inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi
0210 99 21 – mięso baranie lub kozie: z kością, solone, w zalewie solnej, suszone lub wędzone
0210 99 29 – mięso baranie lub kozie: bez kości, solone, w zalewie solnej, suszone lub wędzone
0204 – mięso baranie lub kozie: świeże, chłodzone lub mrożone
 
Kontyngenty taryfowe administrowane są na granicy przez Służby Celne w systemie „first-come”, „first-served”, tj. na zasadzie „pierwszy przybyły, pierwszy odprawiony”. Załącznik do rozporządzenia określa szczegółowo stawki celne, współczynniki przeliczeniowe na mięso, oraz roczne kwoty dla poszczególnych krajów pochodzenia. W stosunku do rozporządzenia 2202/2004 otwierającego kontyngenty na rok 2005, zmianie uległa jedynie kwota dla Chile. Głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia odbędzie się 7.12.2005 r.