Informacje Prasowe

Archiwalne
piątek, 13 października 2017 r.
Fot. Wystąpienie ministra Krzysztofa Jurgiela podczas konferencji (fot. PIW-PIB)

O grypie ptaków w Puławach

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się dziś konferencja naukowa, pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, poświęcona zagadnieniom dotyczącym grypy ptaków, pt. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017 – polskie i europejskie doświadczenia.

środa, 11 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami branży tytoniarskiej

O rynku tytoniu w MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przedstawicielami plantatorów tytoniu.

środa, 11 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania zorganizowanego w MRiRW

„CZAS NA ZDROWIE”

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel otworzył dziś Galę Finałową Konkursu „Czas na zdrowie”.

wtorek, 10 października 2017 r.
Fot. Tytoń

Rynek tytoniu

Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej, którzy dostarczają 85% produkcji całej Unii Europejskiej.

poniedziałek, 9 października 2017 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz minister Marek Gróbarczyk

Obrady Rady UE ds. rolnictwa

W Luksemburgu unijni ministrowie omówili dziś sytuację na rynkach rolnych. Podstawą do dyskusji był raport Komisji Europejskiej w tej sprawie.

piątek, 6 października 2017 r.
Fot. Owoce i warzywa

Uznane organizacje producentów owoców i warzyw – zmiany terminów

W celu zapewnienia organizacjom producentów owoców i warzyw odpowiednio długiego czasu na przygotowanie swoich programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o zapisy Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-2022 (Dz. Urz. Min. Rol. z 27.09.2017 r. poz. 70), przedłuża się terminy przedkładania tych programów do zatwierdzenia przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR.

piątek, 6 października 2017 r.
Fot. Tymianek

Rolnictwo ekologiczne – tematy i obszary badawcze - dotacje

29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

środa, 4 października 2017 r.
Fot. Wiceminister Rafał Romanowski wraz z mianowanymi nauczycielami

Ślubowanie nauczycieli

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski odebrał dziś uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli mianowanych oraz wręczył kolejnym pedagogom ze szkół resortowych akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

środa, 4 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ewa Lech podczas posiedzenia zespołu

Spotkanie Zespołu ds. alternatywnych źródeł białka

Wypracowanie działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt to główny cel prac zespołu powołanego Zarządzeniem nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.02.2017 r.

wtorek, 3 października 2017 r.
Fot. Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą

Dopłaty do materiału siewnego kategorii kwalifikowany

Na podstawie podsumowania przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze złożonych wniosków dotyczącego powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.

pokaż aktualne