Informacje Prasowe

Archiwalne
wtorek, 30 stycznia 2018 r.
Fot. Podpisanie Porozumienia pomiędzy przedstawicielami Powiatu Dębickiego a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kolejna szkoła rolnicza MRiRW

W ministerstwie odbyła się uroczystość podpisania przez ministra Krzysztofa Jurgiela porozumienia w sprawie przejęcia kolejnej szkoły rolniczej.

poniedziałek, 29 stycznia 2018 r.
Fot. Wiceminister Zarudzki podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza

Nagrody w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2017

Pomorskim firmom zostały wręczone prestiżowe nagrody Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”. Konkurs odbywa się corocznie w kilku kategoriach. Finał Konkursu odbywał się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Amber Expo w Gdańsku podczas Gali Evening „Pracodawców Pomorza”.

piątek, 26 stycznia 2018 r.
Fot. Spotkanie nt. ASF

Konsultacje w sprawie propozycji nowych rozwiązań związanych z ASF

Zagrożenie ASF ma charakter ogólnoeuropejski. Oprócz Polski wirus dotarł także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i do Czech. Dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ze związkami i organizacjami rolników, podczas którego zostały przedstawione przygotowywane przez resort rozwiązania dotyczące przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarze stanu: Ewa Lech i Rafał Romanowski.

piątek, 26 stycznia 2018 r.
Fot. Baner - Stop ASF

Komentarz do komunikatu NIK nt. ASF

Program bioasekuracji z założenia jest działaniem wspomagającym zapobieganie szerzeniu się choroby. Nie jest narzędziem służącym bezpośrednio zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.

piątek, 26 stycznia 2018 r.
Fot. Od lewej- sekretarz stanu Z. Babalski, minister K. Jurgiel, dyr KOWR Witold Strobel, prezes KRIR Wiktor Szmulewicz

Zasady dzierżawy ziemi uzgadnianie z rolnikami

Zasady oceny kryteriów ofert w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę ziemi rolnej znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa omawiano dziś podczas trzeciego, ostatniego z cyklu spotkań organizowanych w tej sprawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

czwartek, 25 stycznia 2018 r.
Fot. Min. K. Jurgiel podczas wystąpienia na spotkaniu GV4+4

W Budapeszcie o przyszłości WPR

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbywało się w stolicy Węgier Budapeszcie.

środa, 24 stycznia 2018 r.
Fot. Powitanie w Ministerstwie Rolnictwa

Rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Hiszpanii

Dziś gościem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela była hiszpańska minister rolnictwa, rybołówstwa, wyżywienia i ochrony środowiska Isabel Garcia Tejerina.

wtorek, 23 stycznia 2018 r.
Fot. Posiedzenie grupy zadaniowej ds. ASF

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Na kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. ASF omawiane były przede wszystkim zagadnienia związane z bioasekuracją.

wtorek, 23 stycznia 2018 r.
Fot. Uczestnicy konferencji prasowej

Rdzenne potencjały kluczem do rozwoju

- Określenie rdzennych potencjałów poszczególnych regionów jest kluczem do ich rozwoju – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawiając dziś aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2020 (z perspektywą do roku 2030).

pokaż aktualne