Informacje Prasowe

Archiwalne
wtorek, 5 września 2017 r.
Fot. Posiedzenie grupy zadaniowej ds. ASF

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Po raz 35 spotkali się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel.

wtorek, 5 września 2017 r.
Fot. Ministrowie ds. rolnictwa krajów UE (Foto Arno Mikkor EU2017EE Ministerstwo ds. Obszarów Wiejskich Republiki Estonii)

Ustalenia po spotkaniu Rady AGRIFISH w Tallinie

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki w dniach 3-5 września 2017 r. uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej w Tallinnie, zorganizowanym w ramach estońskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

wtorek, 5 września 2017 r.
Fot. Trzoda chlewna

Rekompensaty za nieutrzymywanie świń

Do 31 października br. można składać wnioski o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

wtorek, 5 września 2017 r.
Fot. Trzoda chlewna

Pomoc dla producentów świń

W dniu 5.09.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych ( Dz. U. poz. 1688).

poniedziałek, 4 września 2017 r.
Fot. List Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Początek roku szkolnego w szkołach rolniczych

W szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podobnie jak w innych tego typu placówkach oświatowych, rozpoczął się dziś nowy rok szkolny.

pokaż aktualne