Informacje Prasowe

Archiwalne
poniedziałek, 6 listopada 2017 r.
Fot. Uczestnicy rozmów w MRiRW

Rozmowy polsko-irackie

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Iraku Falahem Hassanem Zaidanem, który przebywa w Polsce w ramach irackiej oficjalnej wizyty pod przewodnictwem prezydenta Republiki Iraku Fu’ada Masuma Khadera.

piątek, 3 listopada 2017 r.
Fot. Zbiory na plantacji borówki amerykańskiej

Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw

Zgodnie z oczekiwaniami środowiska rolniczego, dotyczącymi wsparcia rolników przy zbiorach owoców i warzyw, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

wtorek, 31 października 2017 r.
Fot. Logo KRUS

Ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października br. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

piątek, 27 października 2017 r.
Fot. Logo PROW 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

czwartek, 26 października 2017 r.
Fot. Jajka

Ceny jaj w Polsce

W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną.

wtorek, 24 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz wicepremier Dejan Židan

Wicepremier Słowenii w Polsce

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku i wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności − to dwa najważniejsze zagadnienia poruszane podczas dzisiejszych rozmów polsko-słoweńskich.

poniedziałek, 23 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji "Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce w obszarach miejskich i wiejskich"

Opieka zdrowotna na terenach wiejskich

− Dzisiejsza konferencja ma na celu przedstawienie diagnozy stanu obecnego oraz wskazanie kierunków działań, prowadzonych i wspomaganych przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, na rzecz zrównania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców terenów wiejskich z mieszkańcami miast − mówił dzisiaj minister Krzysztof Jurgiel.

poniedziałek, 23 października 2017 r.
Fot. Wystąpienie ministra Jurgiela podczas kongresu Europa Christi

Kongres Europa Christi

Dziś, podczas odbywającego się kongresu Europa Christi wykład o Pakcie dla obszarów wiejskich wygłosił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

pokaż aktualne