Z wizytą w Dreźnie

piątek, 8 września 2017 r.

6 i 7 września podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przebywał z wizytą w Dreźnie, na zaproszenie ministra środowiska i rolnictwa Wolnego Kraju Saksonia Thomasa Schmidta. Spotkanie było kontynuacją rozmów, podjętych na początku bieżącego roku, na temat przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.

Fot. Rozmowy podczas wizyty w Dreźnie

Fot. Rozmowy podczas wizyty w Dreźnie

W ramach spotkania bilateralnego ministrowie zgodnie podkreślili oczekiwania obu stron dotyczące rzeczywistego uproszczenia i uporządkowania przepisów oraz zapewnienia równowagi pomiędzy kosztami operacyjnymi związanymi z wdrażaniem PROW-u a wysokością udzielanego wsparcia. Polska i Saksonia zadeklarowały wolę ścisłej współpracy i podejmowania starań na rzecz promocji idei uproszczenia wśród krajów członkowskich i instytucji UE. Wskazano na znaczenie uproszczenia dla wspierania rozwoju gospodarstw, wdrożenia innowacji w rolnictwie, a także w zakresie podnoszenia jakości kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich po 2020 roku.

Wiceminister Zarudzki przekazał swojemu rozmówcy dokument: „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 maja 2017 roku. Dokument prezentuje całościowo punkt widzenia Rządu RP w odniesieniu do przyszłości polityki rolnej UE, wskazując na obszary przyszłej WPR o kluczowym znaczeniu dla Polski, w tym w szczególności na potrzebę wyrównania dopłat bezpośrednich we wszystkich państwach UE.

W ramach wizyty Ryszard Zarudzki zwiedził Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Wiązki Laserowej Fraunhofera w Dreźnie. Instytut ten prowadzi badania na rzecz firm i wdraża innowacyjne rozwiązania z zakresu zaawansowanych technologii. Jest idealnym przykładem współpracy nauki z przemysłem. Polski wiceminister odbył również spotkania w gospodarstwie ekologicznym Vorwerk Podemus i pracowniczej Spółdzielni Rolniczej Struppen, prowadzących z sukcesem sprzedaż bezpośrednią artykułów żywnościowych.

Ministrowie zadeklarowali gotowość kontynuacji rozmów polsko-saksońskich na rzecz wypracowania lepszych i prostszych rozwiązań dla skuteczniejszego wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich.