Z wizytą na targach FERMA w Łodzi

sobota, 20 lutego 2016 r.

20 lutego podsekretarz stanu Ewa Lech przebywała w Łodzi, gdzie uczestniczyła w XVI Międzynarodowych Targach FERMA BYDŁA oraz XIV Międzynarodowych Targach FERMA ŚWIN i DROBIU.

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech na stoisku ARiMR

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech na stoisku ARiMR

Wiceminister wzięła także udział w zorganizowanej przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego debacie ,,Wspólna Polityka Rolna – rolnictwo dziś i jutro’’. Dyskutowano przede wszystkim o problemach z jakimi obecnie borykają się rolnicy. Hodowcy mówili wiele na temat opłacalności produkcji mleka oraz trzody chlewnej. Podsekretarz stanu zapewniła, że rząd widzi problem i podejmuje działania zmierzające do jego rozwiązania. Jednym z kroków tym kierunku są prowadzone w resorcie rolnictwa prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Głównym celem jest wdrożenie ułatwień przy prowadzeniu produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności przez rolników w ramach handlu detalicznego, w krótkich łańcuchach sprzedaży ( producent – konsument), bez udziału pośredników. Ideą projektu jest zapewnienie polskim rolnikom takich samych szans i możliwości w zakresie handlu detalicznego, jakie posiadają rolnicy z innych państwa członkowskich Unii Europejskiej.

Wiceminister Ewa Lech spotkała się także z rolnikami i wystawcami. Podczas uroczystej gali wręczyła Złote Medale i Znaki Nowość FERMY 2016.

Targi Ferma to największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce. W tegorocznej edycji wystawy organizowanej w dniach od 19 do 21 lutego w łódzkiej Hali Expo przez DLG AgroFood 250 wystawców z 15 krajów prezentowało wszystko, co niezbędne w chowie i hodowli począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie, budynki inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. Podczas konferencji naukowo-technicznej wygłoszono 50 referatów moderowanych przez wybitnych naukowców i praktyków. Odbyły się też 3 debaty poruszające tematy istotne dla każdego hodowcy dotyczące między innymi tego jak zarządzać produkcją mleka, tuczu kontraktowego – czy pomoże w odbudowie produkcji świń w Polsce oraz polskiej wołowiny (perspektywy rozwoju).

Podczas targów spróbować można było również doskonałych polskich serów oraz wędlin na specjalnie w tym celu przygotowanych stoiskach degustacyjnych wspieranych przez Fundusze Promocji Mleka i Wieprzowiny.