XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

sobota, 10 czerwca 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w uroczystym otwarciu XVIII Mazowieckich Dni Rolnictwa połączonych z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych, które zorganizował Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w trakcie zwiedzania Mazowieckich Dni Rolnictwa

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w trakcie zwiedzania Mazowieckich Dni Rolnictwa

Wiceminister podkreślił ważną rolę publicznego doradztwa w przemianach jakie zaszły w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Odwiedził stoiska wystawców, rozmawiał z rolnikami oraz wręczył puchar w konkursie „Hit Targowy”.

Wizyta na Mazowszu była również okazją do spotkania podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z dyrektorami oraz specjalistami branżowymi MODR Warszawa, rozmów na temat działalności doradczej ośrodka, jego przyszłości i możliwości rozwoju. Zapewnił kadrę ośrodka o wsparciu doradztwa ze strony MRiRW.

Drugiego dnia targów ministerstwo reprezentował podsekretarz stanu Rafał Romanowski, który wręczał nagrody w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo”. Minister rolnictwa ufundował puchary dla hodowców bydła mlecznego i koni, których zwierzęta otrzymały tytuły czempionów. Wiceminister Romanowski również spotykał się z rolnikami i wystawcami.

Podczas targów swoją działalność zaprezentowało ponad 400 firm pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował nowoczesne technologie uprawy roślin rolniczych oraz kolekcje odmian na polu doświadczalnym o powierzchni prawie 20 ha. Pracownicy przygotowali bogatą ekspozycję upraw polowych, pokazali kolekcje 418 odmian roślin uprawnych. Doradcy przy poletkach doświadczalnych z poszczególnymi gatunkami roślin rolniczych dzielili się ze zwiedzającymi wiedzą i własnymi obserwacjami, wręczając jednocześnie  „Przewodnik po polu doświadczalnym”. Ponadto organizatorzy zaprezentowali 4 doświadczenia ścisłe z pszenicą ozimą (33 odmiany), pszenicą jarą (14 odmian), jęczmieniem jarym (27 odmian) oraz kukurydzą (15 odmian). Doświadczenia te są prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w celu przetestowania odmian i wskazania najlepszych, zalecanych do uprawy na Północnym Mazowszu.

Organizatorzy przygotowali także wystawę zwierząt hodowlanych, maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej. Bogatą ofertę uzupełniały stoiska  firm pracujących na rzecz rolnictwa.