XVI Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie

niedziela, 10 września 2017 r.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki 10 września br. uczestniczył w XVI Podlaskim Dniu Kukurydzy, który odbywał się w Szepietowie.

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas obchodów XVI Podlaskich Dni Kukurydzy

Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas obchodów XVI Podlaskich Dni Kukurydzy

Rokrocznie impreza ta zyskuje coraz szersze grono wystawców i zwiedzających, co świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu spotkania tematyczne.

Otwierając imprezę wiceminister podkreślił bardzo duże znaczenie kukurydzy w podlaskim rolnictwie jako rośliny paszowej oraz ciągle powiększającym się areale jej upraw w tym regionie.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się również z hodowcami trzody chlewnej w sprawie zwalczania ASF oraz rolnikami poszkodowanymi przez klęski żywiołowe. Wiceminister odniósł się do kwestii strat jakie rolnicy ponieśli w trakcie tegorocznych wiosennych przymrozków oraz gradobić, które nawiedziły ten region. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie ubezpieczeń upraw przy późniejszych staraniach się o pomoc klęskową z budżetu państwa. Sekretarz stanu przedstawił też aktualną sytuację dotyczącą zwalczania wirusa oraz plany co do przyszłych działań.

Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zwiedzający mogli zapoznać się z 134 rodzajami tej rośliny z 23 firm nasiennych. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo rolnicy mogli przyjrzeć się budowie i plonowaniu wszystkich prezentowanych jej odmian. Podczas wszystkich szkoleń i pokazów plantatorzy mieli okazję  poszerzenia wiedzy z zakresu upraw oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Uczestnicy imprezy mieli również możliwość spróbowania potraw przyrządzonych z użyciem kukurydzy. Degustację zorganizował i przeprowadził Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu w ramach programu promocyjnego „Kukurydza - słoneczne ziarno zdrowia” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Dużą atrakcją Podlaskiego Dnia Kukurydzy są prezentacje najnowszych maszyn uprawowych oraz pokaz zbioru kukurydzy. Uczestnicy z zainteresowaniem przyglądali się i oceniali  ich funkcjonalność, przydatność do swych gospodarstw.

Tradycyjnie odbyły się coroczne konkursy – Wojewódzki Konkurs Orki oraz konkurs dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” przygotowany przez KRUS oddział regionalny w Białymstoku. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni, a upominki wraz z gratulacjami wręczał sekretarz stanu Jacek Bogucki.