XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

czwartek, 14 grudnia 2017 r.

14 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium podsumowujące XLI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, promujący zdobyte doświadczenia i najlepsze stosowane praktyki.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel gratuluje wyróżnionym

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel gratuluje wyróżnionym

W wydarzeniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Szef resortu rolnictwa wręczając nagrody dla zwycięzców i laureatów konkursu, pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym. Poinformował także o proponowanych zmianach przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, mających na celu usprawnienie procesu scalania gruntów. Zapowiedział także zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski w kontekście wpływu na programowanie i rozwój obszarów wiejskich.

W imieniu laureatów wystąpił dyrektor krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Gustaw Korta. Zwrócił szczególną uwagę na duże zapotrzebowanie na prace scaleniowe w niektórych województwach, a także podziękował ministrowi za zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Główny Sąd Konkursowy dokonał oceny założeń do projektów scaleń gruntów obiektów, wpisanych na zatwierdzoną listę operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady.

Przy ocenie nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów pod uwagę brano:

 • koncepcję założeń do projektu scalenia,
 • ilość punktów uzyskanych przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy oraz pozycję na zatwierdzonej liście operacji,
 • opracowanie analizy w formie graficznej i opisowej.

W odniesieniu do nadesłanych projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady brano pod uwagę:

 • koncepcję gospodarczą projektu,
 • trudności wykonania pracy spowodowane ukształtowaniem terenu, lokalizacją siedlisk, usytuowaniem użytków gruntowych, uciążliwością szachownicy gruntów i innymi warunkami miejscowymi,
 • zastosowanie w pracach scaleniowych nowych technologii, postępu technicznego i organizacyjnego,
 • przejrzystość, czytelność i estetykę operatu scaleniowego,
 • inne, dodatkowe okoliczności podnoszące jakość rozwiązania projektowego.

Podczas spotkania głos zabrała wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Ludmiła Pietrzak, dziękując za udział i organizację Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych jako dodatkowej formy propagowania prac urządzeniowo-rolnych, przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich. Wiceprezes SGP przedstawiła także prezentację, w której odniosła się do nowelizacji przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, problematyki ewidencji gruntów i budynków na obszarach wiejskich, a także potrzeby bezpośredniego powiązania instytucji scaleń gruntów z instytucją planowania przestrzennego.

Zasadniczą część seminarium stanowiły prezentacje zwycięskich założeń do projektów scaleń gruntów oraz wyróżnionych projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady. 

LISTA LAUREATÓW

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów postanowił przyznać:

 • pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Sulmice, gm. Skierbieszów, pow. zamojski.

Zostały przyznane ex aequo trzy drugie miejsca:

 • drugie miejsce i nagrodę w wysokości 6 000 zł zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Pruchnik, gm. Pruchnik, pow. jarosławski;
 • drugie miejsce i nagrodę w wysokości 6 000 zł zespołowi geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Prusice, gm. Złotoryja, pow. złotoryjski;
 • drugie miejsce i nagrodę w wysokości 6 000 zł zespołowi geodetów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Wysoka, gm. Jordanów, pow. suski.

Zostały także przyznane ex aequo trzy trzecie miejsca:

 • trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 4 000 zł zespołowi geodetów Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Rudniki, gm. Włodowice, pow. zawierciański;
 • trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 4 000 zł zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Brzeziny, gm. Trzcianne, pow. moniecki;
 • trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 4 000 zł zespołowi geodetów Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Samborowice, gm. Pietrowice Wielkie, pow. raciborski.

W kategorii projektów scaleń gruntów przeprowadzonych w związku z budową autostrady zostały przyznane trzy równorzędne wyróżnienia:

 • wyróżnienie zespołowi geodetów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie za wykonanie wokółautostradowego projektu scalenia gruntów obiektu Brzezie, gm. Kłaj, pow. wielicki;
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za wykonanie wokółautostradowego projektu scalenia gruntów obiektu Dobkowice, gm. Chłopice, pow. jarosławski;
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za wykonanie wokółautostradowego projektu scalenia gruntów obiektu Zaczernie, gm. Trzebownisko, pow. rzeszowski.

Dyplomy dla dyrekcji i pracowników Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych wręczyli Minister, Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich.