Wzmacniamy polskie rolnictwo - Wielkopolska

środa, 12 kwietnia 2017 r.

Trwa cykl konferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela „Wzmacniamy polskie rolnictwo”. Kolejna, jedenasta już konferencja odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Foto. Konferencja - Wzmacniamy polskie rolnictwo

Foto. Konferencja - Wzmacniamy polskie rolnictwo

Podobnie, jak w innych częściach kraju minister przedstawił program działań resortu na lata 2015-2019 oraz przedstawił priorytety na najbliższą przyszłość.

- Chcielibyśmy aby, po opracowaniu celów i wizji uniwersalnych dla wszystkich obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, jej wymiar regionalny był oparty na oddolnej analizie potrzeb rozwojowych przeprowadzonych w poszczególnych województwach – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister zapowiedział powstanie wojewódzkich zespołów rolnych, których pierwszym zadaniem będzie ustalenie potrzeb w obszarze rolnictwa i przetwórstwa. Wyniki prac Zespołów mogą stanowić istotny wkład w ukierunkowanie krajowej pomocy publicznej oraz stanowić przesłankę do ewentualnych zmian w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

W dyskusji o polskim rolnictwie uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, posłowie z Wielkopolski oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa.