Wzmacniamy polskie rolnictwo – Śląsk

poniedziałek, 12 czerwca 2017 r.

Z udziałem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego, wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki oraz członka zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Roberta Nowaka odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego kolejna konferencja z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo”.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawia priorytety MRiRW na rok 2017

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawia priorytety MRiRW na rok 2017

Wiceminister przedstawił program działań resortu na lata 2015-2019, Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych oraz priorytety na najbliższą przyszłość.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki omówił stan realizacji programu działań resortu oraz przedstawił zachodzące zmiany instytucjonalne związane z reorganizacją zadań agencji i powołaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wiceminister poinformował również, że powstaną wojewódzkie zespoły rolne. Ich zadaniem będzie ustalenie potrzeb w obszarze rolnictwa i przetwórstwa. Pozwoli to na wyodrębnienie silnych stron rolnictwa w konkretnym regionie oraz na określenie najpilniejszych potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki prac tych zespołów będą pomocne w ukierunkowaniu krajowej pomocy publicznej oraz stanowić będą przesłankę do ewentualnych zmian w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.