„Wzmacniamy polskie rolnictwo” - Rzeszów

piątek, 30 czerwca 2017 r.

Z udziałem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego odbyła się w Rzeszowie kolejna Konferencja z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo”.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart

W konferencji  uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele izb rolniczych, agencji i  inspekcji zaangażowanych w obsługę rolnictwa, organizacji i związków  zawodowych działających w rolnictwie oraz rolnicy.

Wiceminister przedstawił Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019, stan jego realizacji, priorytety resortu na kolejne lata oraz Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016 – 2020.   

- Podchodzimy indywidualnie do rolnictwa w skali kraju po to, aby wspierać je adekwatnie do potrzeb – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Zwrócił przy tym uwagę na konieczność określenia potencjałów oraz potrzeb poszczególnych regionów co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie wszelkich dostępnych środków.

- To najważniejsze zadanie powoływanych przez wojewodów zespołów – powiedział wiceminister i dodał, że – efektem powinno być przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił, ze wszystkie te działania podporządkowane są głównemu celowi jakim jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, wyrównywanie poziomu życia na obszarach wiejskich w stosunku do miast, zapewnienie rolnikom równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.