Wzmacniamy polskie rolnictwo

poniedziałek, 13 marca 2017 r.

Kolejna konferencja ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo” odbyła się w Bydgoszczy.

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji zorganizowanej w Bydgoszczy

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji zorganizowanej w Bydgoszczy

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dyskusji o polskim rolnictwie, oprócz ministra, uczestniczyli: wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, przedstawiciele organizacji rolniczych i kadra kierownicza instytucji obsługujących rolnictwo.Podobnie, jak podczas poprzednich 6 konferencji minister Jurgiel przedstawił program działań resortu na lata 2015-2019. Podsumował dotychczasowe realizacje zwracając uwagę na przyjęty już pakiet ustaw wzmacniających pozycję producentów rolnych w całym łańcuchu żywnościowym. Szef resortu poinformował również o procedowanej obecnie ustawie o spółdzielniach rolników.– Obecnie mamy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który obejmuje osiem obszarów. W ich ramach podejmujemy działania i realizujemy różne cele – przypomniał minister i dodał, że potrzebne jest przygotowanie specyficznych dla każdego z regionów strategii, które będą uwzględniały ich charakter, silne i słabe strony.Według ministra pozwoli to na przygotowanie wojewódzkich programów rozwoju obszarów wiejskich na kolejną perspektywę finansową. Te programy będą musiały być zatwierdzone przez Komisję Europejską, co może nastąpić w roku 2019.Szef resortu rolnictwa poinformował również priorytetach związanych z przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej i dyskusją o jej przyszłości po roku 2020. Minister zwrócił uwagę, że wśród głównych priorytetów znajdują się m.in. równe warunki konkurencji, stabilizacja rynków rolnych oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.Minister Jurgiel zwrócił również uwagę na zadania doradztwa rolniczego, które ma być bliżej rolników i bardziej dynamicznie oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich.