Współpraca administracji państwowej i samorządu

wtorek, 26 stycznia 2016 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odebrał dzisiaj z rąk ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka akt powołania w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Fot. Akt powołania wiceministra Ryszarda Zarudzkiego w skład Komisji

Fot. Akt powołania wiceministra Ryszarda Zarudzkiego w skład Komisji

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze po powołaniu nowego rządu posiedzenie Komisji. Premier Szydło mówiła o wadze współpracy z samorządem w ramach najważniejszych projektów rządu. Zapewniła, że rząd cedując zadania, będzie jednocześnie wyposażał samorządy w odpowiednie środki finansowe.

We wspomnianej Komisji wiceminister Zarudzki pełni funkcję współprzewodniczącego Zespołu do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa.