Wnioski do 12 września

sobota, 9 września 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że tylko do 12 września 2017 r. można składać wnioski o pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń (strefa objęta restrykcjami ASF), których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Fot. Formularz wniosku

Fot. Formularz wniosku

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego oddziału regionalnego  ARiMR.

Szczegółowe informacje w tej sprawie na stronie:  

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-8-wrzesnia-2017-r-do-12-wrzesnia-2017-r-mozna-skladac-wnioski-o-pomoc-na-wyrownanie-ceny.html