Wizyta w Złotowie

piątek, 18 marca 2016 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z rolnikami z powiatu złotowskiego. Spotkanie odbywało się w Złotowie w powiecie złotowskim, w woj. wielkopolskim, podczas którego omówił bieżące prace resortu.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z rolnikami (fot. Bronisław Kalas)

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z rolnikami (fot. Bronisław Kalas)

Głównymi tematami były: propozycje zmian w zakresie obrotu ziemią, sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz modyfikacje systemu rolniczych ubezpieczeń, w tym możliwość ubezpieczeń pakietowych i ich powszechność.

Podsekretarz stanu przedstawił stan realizacji wypłat bezpośrednich w powiecie złotowskim. Poinformował, że sukcesywnie uruchamiane są kolejne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki te posłużą między innymi do dalszej modernizacji gospodarstw. Nabór wniosków w ramach tego działania zostanie uruchomiony już 31 marca.

W spotkaniu uczestniczyli także: starosta powiatu złotowskiego, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, dyrektorzy i kierownicy wielkopolskich oddziałów ARR, ANR oraz ARiMR oraz z terenu powiatu złotowskiego.