Wizyta w Wielkopolsce

środa, 13 czerwca 2018 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał na terenie Wielkopolski.

Fot. Minister Jurgiel podczas wizyty w Wielkopolsce

Fot. Minister Jurgiel podczas wizyty w Wielkopolsce

W Poznaniu uczestniczył w podsumowaniu cyklu spotkań „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkania były organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa omówił podejmowane przez resort działania, które koncentrowały się wokół czterech obszarów: opłacalności produkcji rolnej, poprawie jakości życia na obszarach wiejskich, pozarolniczych miejscach pracy i sprawnej administracji rolnej, czyli w ramach czterech filarów Paktu dla obszarów wiejskich..

Minister Jurgiel odniósł się także do aktualnych problemów, z którymi zmagają się rolnicy, a zwłaszcza do zagrożenia suszą.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że pomoc związana ze skutkami suszy może być uruchomiona dopiero po zakończeniu prac przez komisje powoływane przez wojewodów. Zaapelował, aby takie komisje były powoływane bezzwłocznie. Przypomniał, że resort już wcześniej przygotował ujednolicone procedury szacowania strat, dzięki czemu są jednakowe kryteria dla wszystkich poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.