Wizyta w Wielkopolsce

poniedziałek, 12 listopada 2012 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przebywał w sobotę i w niedzielę na terenie Wielkopolski.

Wizyta-w-Wielkopolsce_640x380.jpg

W sobotę, w Pile szef resortu rolnictwa spotkał się z władzami samorządowymi, mieszkańcami oraz rolnikami tej części Wielkopolski, a także z zarządami Izb Rolniczych i Kółek Rolniczych.

Przed południem minister Stanisław Kalemba zorganizował konferencję prasową. Poinformował przedstawicieli mediów o założeniach budżetu na rok 2013, o toczącej się dyskusji w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, a także o bieżących pracach prowadzonych w ministerstwie.

Minister zwrócił uwagę, że wzrastają nakłady na rolnictwo z 48,5 mld złotych w roku bieżącym do około 53 mld złotych w roku przyszłym. W planowanych wydatkach przeznaczono około 270 mln zł dodatkowych środków na melioracje, wliczając w to środki na spółki wodne. Kolejne pozycje to 720 mln zł na zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej, 260 mln zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i ponad 203 mln na dopłaty do ubezpieczeń.

Odnosząc się do kwestii dotyczących WPR minister Stanisław Kalemba podkreślił, że w przypadku płatności bezpośrednich w przeliczeniu na 1 ha zajmujemy 7 miejsce od końca – „Dlatego też naszym głównym celem jest osiągnięcie średniej unijnej w odniesieniu do płatności bezpośrednich, czyli około 260 euro/ha” – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował również o toczących się pracach w ministerstwie. Dotyczą one m.in. utworzenia jednej, spójnej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, opracowania Narodowego Planu Odbudowy Melioracji i Urządzeń Wodnych, ożywienia ruchu spółdzielczego oraz utworzenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne.

W niedzielę minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, które odbywały się w Pile.