Wizyta w KRIR

poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel był dziś gościem podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Fot. Minister K. Jurgiel podczas wystąpienia na X Posiedzeniu KRIR

Fot. Minister K. Jurgiel podczas wystąpienia na X Posiedzeniu KRIR

Szef resortu podsumował ostatnie dwa lata pracy. Zwrócił uwagę, że podjęte działania ukróciły spekulacje ziemią rolną. Dobrze też ocenił realizację wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Przypomniał, że drugi rok z rzędu wypłacane są one w maksymalnej wysokości 70% należnych dopłat. Minister podkreślił również znaczenie budowania sprawniejszej administracji rolnej. Od września tego roku działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstał na bazie dwóch agencji: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Omawiając główne prace resortu minister zwrócił także uwagę na pakiet pięciu ustaw, który poprawia pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym.

Minister Jurgiel przedstawił także priorytety na najbliższy czas. Jednym z nich jest kwestia uzgodnień w zakresie kolejnej perspektywy finansowej i kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. Poinformował przedstawicieli samorządu rolniczego, że propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione przez komisję Europejską pod koniec bieżącego tygodnia.

Kolejne zadania w pracach ministerstwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich oraz na zwalczaniu ASF.

Po przedstawieniu dotychczasowych działań i omówieniu priorytetów minister Krzysztof Jurgiel odpowiadał na pytania rolników.