Wizyta sekretarza stanu Jacka Boguckiego w Chinach

sobota, 13 maja 2017 r.

W dniach 12-13 maja br. z wizytą w Pekinie przebywał sekretarz stanu Jacek Bogucki, będący w składzie oficjalnej delegacji Prezes Rady Ministrów RP, Beaty Szydło do Chińskiej Republiki Ludowej.

Fot. VII Posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Fot. VII Posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Wiceminister wziął udział w rozmowach bilateralnych premier Beaty Szydło z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz z premierem ChRL Li Keqiangiem.

Sekretarz stanu spotkał się także z wiceministrem Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) Li Yuanping, celem omówienia tematyki bezpieczeństwa żywności i dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. Spotkanie stanowiło podsumowanie,  przeprowadzonych wcześniej w tym dniu, rozmów technicznych nt. stanu prac nad polskimi wnioskami o otworzenie rynku ChRL/wznowienie importu z Polski wybranych towarów, prowadzonych pod przewodnictwem głównego lekarza weterynarii Pawła Niemczuka. 

W trakcie wizyty odbyło się ponadto VII. posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W składzie polskiej delegacji, pod przewodnictwem wiceministra Boguckiego znaleźli się przedstawiciele departamentów merytorycznych MRiRW, GIW, ARR oraz PIWet-PIB. Stronie chińskiej, składającej się z reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa ChRL, przewodniczył wiceminister rolnictwa Qu Dongyu.

Rozmowy dotyczyły aktualnych aspektów polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz perspektyw rozwoju relacji, w tym w zakresie wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Dyskutowano także kwestie współpracy ekspercko-naukowej, realizowanej w ramach, podpisanego w 2015 roku, Porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej. Wiceminister Bogucki wyraził zadowolenie z postępów realizacji wspólnych projektów. Wskazał także na potrzebę osiągnięcia efektów handlowych podejmowanych działań i dalszą intensyfikację kontaktów, zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i eksperckim. Wiodącym Instytutem wykazującym istotną aktywność w tym obszarze jest PIWet-PBI w Puławach. Dyrektor Instytutu prof. Krzysztof Niemczuk omówił dotychczasowe i planowane projekty naukowe, które realizuje kierowana przez niego jednostka, zwracając szczególną uwagę na stworzenie wspólnego laboratorium z urzędowym chińskim instytutem zlokalizowanym w Lanzhou.

Strona chińska postrzega Polskę jako ważnego partnera gospodarczego Chin. Podkreślono także zainteresowanie rozwojem relacji w formule wielostronnej – w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz formatu „16+1”.

Spotkania w Pekinie dają szansę m.in. na postęp w kwestii wznowienia eksportu z Polski  do Chin mięsa drobiowego, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych, jak również poszerzenie asortymentu polskich produktów rolno-spożywczych na rynku chińskim.

Strona chińska wyraziła wolę przeprowadzenia wizyty ekspertów chińskich w Polsce, celem kontynuacji dialogu w ramach prac polsko-chińskiej grupy eksperckiej w kontekście rozmów o wznowieniu eksportu polskiego mięsa wieprzowego na rynek chiński.