Wizyta na Ziemi Kujawsko-Pomorskiej

poniedziałek, 13 marca 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał dziś na Ziemi Kujawsko-Pomorskiej. Uczestniczył w forum gospodarczym Welconomy Forum in Torun.

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas Forum gospodarczego  w Toruniu

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas Forum gospodarczego w Toruniu

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że 2 marca rozpoczęły się konsultacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zachęcał jednocześnie wszystkie zainteresowane środowiska do aktywności w dyskusji nad przyszłością tej polityki po roku 2020.

- Komisja Europejska przedstawiła ponad 30 pytań dotyczących tego obszaru. Na stronie ministerstwa dostępna jest ankieta, po wypełnieniu której należy ją odesłać do Brukseli. Polska powinna być aktywna. To może mieć wpływ na ustalanie celów i kierunków realizowanych po 2020 r. – zwrócił uwagę minister.

Ten rok poświęcony jest na konsultacje, których podsumowanie nastąpi w lipcu. W listopadzie spodziewany jest projekt założeń na lata 2020-2026.

Szef resortu rolnictwa poinformował, ze zostały już przygotowane nasze priorytety w tym zakresie i w najbliższym czasie będą one przyjęte przez rząd.

Cztery podstawowe to: równe warunki konkurencji, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, stabilizacja rynków rolnych oraz wspieranie małych i średnich gospodarstw.

Minister zwrócił uwagę na konieczność wypracowania takich rozwiązań, które pozwolą Komisji Europejskiej na szybką i skuteczną interwencję na rynkach.

W odniesieniu do równych warunków konkurencji szef resortu rolnictwa poinformował, że naszym postulatem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich po roku 2020 i tym samym zakończenie naszej dyskryminacji w świetle traktatu z Lizbony.