Wizyta na Węgrzech

środa, 20 września 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywa z dwudniową wizytą na Węgrzech. Wizyta odbywa się na zaproszenie ministra rolnictwa Węgier Sándora Fazekasa.

Fot. Flagi

Fot. Flagi

Dziś minister Jurgiel będzie uczestniczył w oficjalnym otwarciu i zwiedzaniu 78. Krajowej Wystawy Rolnictwa i Żywności OMÉK w Budapeszcie.

Jutro minister  Jurgiel weźmie udział w spotkaniu Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4), które odbędzie się w Wyszehradzie. Będzie to pierwsze spotkanie ministrów rolnictwa organizowane przez węgierską Prezydencję w tej Grupie.

Podczas spotkania Ministrów przewidziana jest dyskusja na temat:

  • wyzwań dla globalnego rolnictwa i przemysłu żywnościowego,
  • Konwencji Karpackiej i zrównoważonego podejścia do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w regionie,
  • problemu podwójnej jakości żywności,
  • tematyki energii odnawialnej po 2020 roku, w tym wniosku KE w sprawie dyrektywy RED II,
  • węgierskiej inicjatywy BIOEAST dotyczącej współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

Przewidziane jest również uzgodnienie i przyjęcie dwóch Wspólnych Deklaracji: w sprawie dyrektywy o energii odnawialnej po 2020 roku oraz w sprawie inicjatywy BIOEAST.