Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

wtorek, 18 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników.

Foto. Gospodarstwo agroturystyczne - dziewczynka karmi konie

Foto. Gospodarstwo agroturystyczne - dziewczynka karmi konie

Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Program grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (.pdf 810,79 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (.pdf 1,07 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ubezpieczenie dzieci rolników (.pdf 700,06 kB)