UWAGA ROLNICY

środa, 14 marca 2018 r.

Dzisiaj upływa termin złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty, w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Fot. Kolaż - brak zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty

Fot. Kolaż - brak zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty

Oświadczenia przyjmują powiatowe biura ARiMR. Można je złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej − o terminie wpływu oświadczenia decyduje data stempla pocztowego.

Złożenie oświadczenia zwalnia z konieczności ponownego składania wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.

Rolnicy, którzy nie złożą oświadczenia, mogą od 15 marca złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.