Targi rolnicze w Wielkopolsce

poniedziałek, 11 czerwca 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w XXV Wielkopolskich Targach Rolniczych oraz I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dniach Pola.

Fot. Ryszard Zarudzki podczas prezentacji i degustacji produktów regionalnych

Fot. Ryszard Zarudzki podczas prezentacji i degustacji produktów regionalnych

Wydarzenia zorganizował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 9-10 czerwca br., na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie nowotomyskim. Współorganizatorami były ośrodki doradztwa rolniczego z województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego przy współudziale branżowych związków hodowców zwierząt gospodarskich.

Ryszard Zarudzki wspólnie z Dyrekcją WODR oficjalnie otworzył targi i uczestniczył we wręczeniu honorowych odznak ,,Zasłużony dla rolnictwa’’ pracownikom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Wiceminister w towarzystwie zaproszonych gości oraz dyrekcji WODR w Poznaniu odwiedził stoiska instytucji branżowych oraz firm wystawiających się podczas targów.

W I Regionalnej  Wystawie Zwierząt Hodowlanych uczestniczyło 95 wystawców.  Zaprezentowano 410 zwierząt w 54 rasach, w 7 gatunkach.

W pierwszym dniu Targów odbyła się konferencja pt.: ,,Genomika i GMO, ważne wydarzenia w sposobie zarządzania produkcją zwierzęcą”, na której przedstawiono najnowsze trendy w postępie hodowlanym zwierząt gospodarskich.

W czasie trwania Dni Pola w Sielinku bardzo licznie odwiedzane były poletka demonstracyjne, które zajmują  powierzchnię 14 ha i obejmują kolekcję 18 najczęściej uprawianych gatunków w regionie. Zaprezentowano 219 odmian roślin uprawnych, w tym 40 z Listy Odmian Zalecanych oraz kolekcję roślin energetycznych.

Przygotowano także atrakcje i informacje dla zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii oraz uprawą roślin na biomasę.

Przez dwa dni doradcy i informatycy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawiali możliwości i pomagali instalować aplikację EPSU Mobilne. Wsparcia udzielali także specjaliści z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – współtwórcy aplikacji. Działanie jest realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w ramach przedsięwzięcia „Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi”.

Targom towarzyszyła wystawa maszyn i urządzeń rolniczych oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.