Szkolenie dla partnerów KSOW

piątek, 12 stycznia 2018 r.

Dziś odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych szkoleń dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu nr 2/2018 na operacje, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania z partnerami KSOW

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania z partnerami KSOW

Uczestników szkolenia przywitał podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który zwrócił uwagę, że celem konkursu jest wybór projektów najlepszych jakościowo. Wiceminister życzył partnerom KSOW złożenia wielu ciekawych projektów.

Konkurs został ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 stycznia 2018 r. na stronie internetowej MRiRW oraz portalu KSOW. Wnioski o wybór operacji mogą być składane w dniach 22 stycznia – 6 lutego 2018 r. przez zarejestrowanych na portalu ksow.pl partnerów KSOW.

Wnioski można składać odpowiednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i oddziale w Warszawie, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz urzędów marszałkowskich.

Limit środków w ramach konkursu wynosi w całym kraju 20 896 915,00 zł.

Podczas szkolenia przedstawiono praktyczne wskazówki jak wypełniać formularz wniosku o wybór operacji, jak stworzyć opis spójny z celami operacji, co wchodzi w zakres oceny formalnej i merytorycznej wyboru projektów w konkursie nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje obejmujące tryb składania wniosków, warunki i kryteria oceny operacji, wzór umowy na realizację operacji oraz sposób rozliczenia i wypłaty środków są dostępne pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich?%2FWsparcie-rolnictwa%2FProgram-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020%2FKonkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich, a także na portalu KSOW, stronach internetowych urzędów marszałkowskich, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.