Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1838)