Spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania

wtorek, 9 lutego 2016 r.

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki rozmawiał dziś z przedstawicielami środowiska organizacji działających na obszarach wiejskich.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych grup działania, ich sieci w tym Polskiej Sieci LEADER oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim bieżących kwestii związanych z działaniem LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako elementu szerszego podejścia zwanego rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS).

Jednym z punktów spotkania była dyskusja na temat możliwości implementacji podejścia RLKS w regionalnych programach operacyjnych w ramach opracowywanego obecnie w resorcie Paktu dla obszarów wiejskich.