Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia AKROS

wtorek, 1 marca 2016 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z grupą prywatnych doradców rolniczych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS. Stowarzyszenie AKROS zostało powołane do życia w 2011 r. i skupia osoby fizyczne, prowadzące działalność doradczą skierowaną do rolników i wiejskich przedsiębiorców. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 36 firm doradczych z całej Polski.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia AKROS

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia AKROS

W trakcie spotkania wiceminister poinformował o prowadzonych pracach nad zmianą przepisów dotyczących doradztwa rolniczego. Pan Minister podkreślił, jak ważną sprawą jest zapewnienie wysokiego poziomu usług doradczych przy współpracy i współdziałaniu zarówno publicznego jak i prywatnego doradztwa rolniczego. Minister poprosił członków Stowarzyszenia AKROS o wyznaczenie przedstawicieli, którzy będą brali udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami prawnymi.

Doradcy zgłosili swoje postulaty dotyczące funkcjonowania doradztwa, w szczególności zwracając uwagę na potrzebę utrzymania akredytacji podmiotów doradczych.

Podczas spotkania przekazana została informacja na temat bieżących spraw związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020 w ramach wsparcia modernizacji gospodarstw rolnych, udzielania premii dla młodych rolników oraz wsparcia usług doradczych i transferu wiedzy.