Spotkanie z producentami zbóż i rzepaku z Grupy „ROLA”

poniedziałek, 21 marca 2016 r.

Rolnicy z Roli w Nowej Perspektywie – to hasło spotkania które odbywało się 18 marca w Jerzmionkach, w województwie kujawsko-pomorskim. W spotkaniu zorganizowanym przez Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku „ROLA” uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki omawia załozenia Paktu dla Obszarów Wiejskich

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki omawia załozenia Paktu dla Obszarów Wiejskich

Wiceminister przedstawił rolnikom rozwiązania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako element wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych i transferu wiedzy i innowacji. Podkreślił, że  instrumenty pomocy finansowej PROW 2014–2020 mają na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych, poprzez realizację takich działań jak: Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników,  a także Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne.

- Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo rolnicze – zapewnił wiceminister.

W rzeczowej dyskusji Ryszard Zarudzki omówił także wiele aspektów dotyczących bieżących działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m. in. projektu zmian ustawy o sprzedaży bezpośredniej, ustawy łowieckiej oraz  ubezpieczeń w rolnictwie.

 Oceniono również stan wypłat płatności bezpośrednich oraz problem wymarznięć zimowych na Pomorzu.

W spotkaniu uczestniczyło ponad  130 rolników z Grupy Rola w Człuchowie. Grupa ta  funkcjonuje niezmiennie od ponad 17 lat organizując m.in.  skup zbóż i rzepaku, zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej w  oparciu o elewator w Człuchowie, a także organizując różnego rodzaju szkolenia dla swoich członków.