Spotkanie z pomorskimi rolnikami

poniedziałek, 12 lutego 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 9 lutego uczestniczył w Bolszewie w corocznym spotkaniu członków Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania w Bolszewie

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas spotkania w Bolszewie

W trakcie  konferencji  wiceminister przedstawił planowane zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku oraz bieżące, istotne wydarzenia w rolnictwie. Wiceminister omówił  również  harmonogram wdrażania programów  Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020  oraz odpowiadał na liczne pytania   dotyczące problemów z jakimi borykają się obecnie pomorscy rolnicy.

Organizatorem  konferencji była Pomorska Izba Rolnicza, a jej celem była przede wszystkim wymiana doświadczeń  miedzy członkami struktur pomorskiego samorządu rolniczego oraz pozyskanie wiedzy z zakresu najistotniejszych spraw dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.