Spotkanie z młodzieżą z uniwersytetu w Teksasie

środa, 7 czerwca 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się dzisiaj z delegacją uniwersytetu stanowego Texas A&M University.

Fot. Wiceminister Zarudzki podczas spotkania z delegacją uniwersytetu z Teksasu

Fot. Wiceminister Zarudzki podczas spotkania z delegacją uniwersytetu z Teksasu

W składzie delegacji, której przewodniczył profesor Jim Mazurkiewicz, znaleźli się młodzi rolnicy z Teksasu, którzy przyjechali do Polski w ramach programu wymiany młodych rolników Polska-Texas, organizowanego przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Projekt prowadzony jest od 2013 r. W trakcie pobytu w Polsce każdorazowo organizowane jest spotkanie w MRiRW, poświęcone kwestiom polityki rolnej.  Celem projektu jest nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy organizacjami rolniczymi w Polsce i USA oraz stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.

Podczas spotkania młodzi rolnicy z Teksasu mieli okazję zapoznać się z podstawowymi danymi dotyczącymi polskiego rolnictwa i polityki rolnej UE. Profesor J. Mazurkiewicz podkreślił, że dzięki programowi, lokalne społeczności i stowarzyszenia w Teksasie reprezentowane przez uczestników wymiany dowiadują się więcej o Polsce i polskim rolnictwie.