Spotkanie z duszpasterzami rolników

środa, 8 marca 2017 r.

Na zaproszenie Krajowego Duszpasterza Rolników Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się w Konstancinie Jeziornej z księżmi, duszpasterzami rolników ze wszystkich diecezji Kościoła katolickiego w Polsce.

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z duszpasterzami rolników

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania z duszpasterzami rolników

Ministrowi towarzyszyli: podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Gwiazdowski oraz wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Andrzej Sutkowski,. 

To drugie takie spotkanie. W roku ubiegłym szef resortu rolnictwa przedstawiał program działań ministerstwa na czteroletnią kadencję rządu. Ten program jest obecnie konsekwentnie realizowany. Przełomem w podejściu do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich stało się podniesienie ich rangi do poziomu strategicznych zadań rządu. Również cały rząd bierze odpowiedzialność za wdrażanie programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości.

- Ustawa o ziemi, przy wielkim sprzeciwie liberałów oraz osób, które korzystały z rabunkowej gospodarki – powiedział Krzysztof Jurgiel – doprowadziła do zatrzymania sprzedaży gruntów na tzw. słupy oraz w ręce cudzoziemców. Polska ziemia ma służyć, polskiemu rolnictwu, nasi rolnicy mają być jej właścicielami. Przestały też rosnąć ceny ziemi podbijane przez spekulantów.

Porządkowanie gospodarki ziemią poprzez scalanie, prowadzenie polityki przestrzennej, kształtowanie ładu urbanistycznego - to obecnie ważne zadania resortu rolnictwa. Wkrótce też powstanie Kodeks Urbanistyczny.

Prowadzona była ofensywa dyplomatyczna, aby pozyskać nowe rynki zbytu na polskie produkty rolne. W jej efekcie, w minionym roku zostało otwartych 27 nowych rynków zagranicznych, a w bilansie handlowym mamy ok. 7 mld zł. nadwyżki z eksportu. W wyniku negocjacji z Chinami polskie jabłka trafiają na tamtejszy, wielki rynek. Prawie 500 mln zł - dzięki staraniom w Komisji Europejskiej - udało się przekazać na wsparcie producentom, głównie, mleka i wieprzowiny.

Minister Krzysztof Jurgiel omówił ponadto inne ważne dokonania resortu: m. in. przygotowanie Programu rozwoju głównych rynków rolnych na lata 2016 – 2020, pakiet ustaw dotyczących umocnienia pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, ustawy o sprzedaży detalicznej żywności oraz o spółdzielniach rolników. W swoim wystąpieniu nawiązał też do ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego:

- Jest to obłuda PSL, wprowadzają w błąd mieszkańców wsi, kiedy rozgłaszają, że to nasz rząd podwyższył wiek emerytalny rolnikom. Ukrywają przed mieszkańcami wsi, że to oni razem z Platformą zafundowali rolnikom, kobietom oraz mężczyznom, przechodzenie na emeryturę po osiągnięciu 67. roku życia. My zaś obniżamy ten wiek: dla mężczyzn od 65 roku, a kobietom od 60 lat.

Wiceminister Ryszard Zarudzki poinformował księży, duszpasterzy rolników, o działaniach rządu i ministerstwa rolnictwa, które mają służyć polepszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, w zakresie tworzenia infrastruktury technicznej, budowy dróg, wodociągów, placówek kultury. Mówił też o różnorodnych instrumentach pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi, które są zawarte w programach wsparcia finansowego z budżetu unijnego i krajowego.