Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Sudanu

czwartek, 17 marca 2016 r.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski wyraził dziś przekonanie o dużym potencjale rozwoju wzajemnych relacji dwustronnych w dziedzinie rolnictwa podczas dzisiejszej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Republiki Sudanu Ibrahimem Ahmadem Abd al-Aziz Ghandour.

Fot. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz ministrer Ibrahim Ahmad Abd al-Aziz Ghandour

Fot. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz ministrer Ibrahim Ahmad Abd al-Aziz Ghandour

Od wczesnych lat 70-tych, była to pierwsza wizyta przedstawiciela Republiki Sudanu w randze ministra w Polsce.

Podczas spotkania omówiono perspektywy rozwoju współpracy między Polską a Sudanem, przede wszystkim kwestie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku sudańskiego, jak i możliwości poszerzenia polskiego asortymentu eksportowego do Republiki Sudanu.

Wiceminister Romanowski, prezentując dotychczasowe, międzynarodowe osiągnięcia polskiego sektora rolno-spożywczego, wyraził przekonanie o dużym potencjale rozwoju relacji dwustronnych w dziedzinie rolnictwa.

Minister Ibrahim Ahmad Abd al-Aziz Ghandour wspomniał o obszarach, perspektywicznych z punktu widzenia rozwoju polsko-sudańskich relacji gospodarczych, takich jak np. import polskich produktów rolnych oraz kwestie związane z modernizacją sudańskiego rolnictwa i przetwórstwa rolnego z wykorzystaniem polskiego sprzętu rolnego oraz przy współpracy polskich partnerów. Zachęcał do złożenia wizyty w Sudanie, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem sudańskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Podkreślił, że ważne jest  aby polska oferta eksportowa dostosowana była do potrzeb sudańskich przedsiębiorców oraz sudańskich konsumentów.