Spotkanie w KOWR

środa, 13 grudnia 2017 r.

Ustawa o gospodarstwie rolnym, pakt dla obszarów wiejskich oraz ustawa finansowa dotycząca ubezpieczeń upraw i zwierząt − to najważniejsze zadania w pracy resortu rolnictwa, o których mówił minister Krzysztof Jurgiel.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania w KOWR

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania w KOWR

Minister spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych na czele z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem oraz kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które reprezentował Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel. Spotkanie odbyło się w siedzibie KOWR.

Poprzedziła je wizyta sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego, w której uczestniczyli dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR oraz centrali. Dyrektorzy przygotowali sprawozdania dotyczące realizacji planów finansowych i rzeczowych w poszczególnych Oddziałach Terenowych. Wiceminister zapelował o sprawne rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w którym pozostaje 203,3 tys. ha gruntów do rozdysponowania. 

To samo przesłanie towarzyszyło spotkaniu ministra Jurgiela z KOWR i KRIR. Minister podkreślił, że należy wyznaczyć kierunki wspólnego działania ministerstwa rolnictwa, KOWR i KRIR. Zwrócił uwagę na rolę KRIR, która opiniuje ustawy dotyczące rolnictwa po konsultacjach z rolnikami w całej Polsce, a następnie przesyła wnioski do MRiRW. 

– Przed nami ważne zadania. Jest to przede wszystkim ustawa o gospodarstwie rolnym, czyli tzw. „Konstytucja dla rolników”, Pakt dla obszarów wiejskich oraz sprawa ubezpieczeń upraw i zwierząt. W maju Rada Europejska ogłosi podział środków finansowych w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Już teraz trwają spotkania w sprawie przyszłości WPR. Liczę na dobrą współpracę między resortem rolnictwa a KOWR i KRIR. Wszyscy mamy wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia polskich rolników – powiedział Krzysztof Jurgiel. – „Konstytucja dla rolników” ma być ustawą regulującą pozycję rolnika oraz gospodarstwa rolnego w Polsce – dodał minister.