Spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z rolnikami i młodzieżą szkół rolniczych nadzorowanych przez MRiRW

poniedziałek, 7 maja 2018 r.

W ostatni weekend minister Krzysztof Jurgiel odbył cykl spotkań z młodzieżą szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Minister Jurgiel podczas spotkania w szkole rolniczej w Rudce

Fot. Minister Jurgiel podczas spotkania w szkole rolniczej w Rudce

Z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce oraz z mieszkańcami tych terenów minister Jurgiel rozmawiał o perspektywach rozwoju polskiego rolnictwa. Spotkanie związane było z Krajowymi Uroczystościami Wspomnienia Świętego Izydora Oracza oraz I Uhonorowaniem Laureatów XIV Edycji Medalem za Szczególne Zasługi w Rolnictwie.

Podczas spotkania minister Jurgiel mówił o działaniach podejmowanych przez resort w celu poprawy opłacalności produkcji i poprawy warunków życia na wsi. Podkreślił, że obecny rząd traktuje sprawy rolnictwa, produkcji żywności i rozwoju obszarów wiejskich jako zadania o strategicznym znaczeniu dla Państwa Polskiego.

– W realizacji tego celu jesteśmy zdecydowani utrzymywać model rolnictwa oparty na gospodarstwach rodzinnych, które zostały przez nas objęte szczególną pomocą i ochroną – podkreślał szef resortu rolnictwa.

Minister przedstawił także główne założenia Paktu dla obszarów wiejskich, który stanowić będzie jeden z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 tj. nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Młodzież zainteresowana była możliwościami kształcenia w kierunkach związanych nie tylko z rolnictwem, ale także z szeroko rozumianym rozwojem wsi.

Hasłem spotkania była sentencja przekazana przez rodziców Świętemu  Izydorowi Oraczowi -  „Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże”.

Kolejne spotkania ministra Krzysztof Jurgiela z młodzieżą miało miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. W otwartym spotkaniu z ministrem uczestniczyli także okoliczni mieszkańcy i  przedstawiciele lokalnych władz.

Minister Jurgiel zapewniał, że konsekwentnie realizowane będą zadania zaprojektowane w Pakcie dla obszarów wiejskich, mające na celu zwiększenie opłacalności produkcji rolnej, poprawę jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizację lokalnych społeczności, a także usprawnienie administracji rolnej.

Ważnym elementem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci pod Pomnikiem Łączności Pokoleń – miejscem wyrażającym symboliczną jedność tych, którzy poświęcili swoje zawodowe życie dla rozwoju szkoły z pokoleniem współczesnym, które aktualnie stanowi o jej obliczu. Spotkanie uświetnił występem Zespołu Pieśni i Tańca „Karolewo”.