Sposób na Sukces

środa, 5 lipca 2017 r.

Wczoraj odbyła się gala finałowa, która zakończyła uroczyście 17. edycję konkursu „Sposób na Sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Fot. Uroczystość wręczania nagród

Fot. Uroczystość wręczania nagród

- Konkurs pokazuje pozytywne przykłady poszukiwania nowych możliwości, nowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich – podkreślił Sekretarz stanu Jacek Bogucki składając gratulacje laureatom.

- Państwa przykład najlepiej oddaje rzeczywisty obraz polskiej wsi. Pokazuje, że nie tylko środki unijne, ale przede wszystkim własna pomysłowość i zaangażowanie pozwalają zmieniać rzeczywistość – dodał wiceminister.

Celem konkursu „Sposób na Sukces” jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

Do tegorocznej edycji konkursu były zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Rada Programowa przyznała nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.