Ślubowanie nauczycieli

środa, 4 października 2017 r.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski odebrał dziś uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli mianowanych oraz wręczył kolejnym pedagogom ze szkół resortowych akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Fot. Wiceminister Rafał Romanowski wraz z mianowanymi nauczycielami

Fot. Wiceminister Rafał Romanowski wraz z mianowanymi nauczycielami

W sesji letniej w roku szkolnym 2016/2017 awans otrzymało 77 nauczycieli. W ciągu ostatnich 10 lat do awansu zawodowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiło z pozytywnym skutkiem łącznie 887 nauczycieli.

Wiceminister Rafał Romanowski złożył gratulacje nauczycielom i dyrektorom szkół, a także wyraził podziękowania i zachęcił do ciągłego doskonalenia na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego. Życzył dalszej sumiennej i twórczej pracy na rzecz szkół oraz społeczności środowiska lokalnego.

Uroczystości uświetnił występ młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.