Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin

czwartek, 11 lutego 2016 r.

Nowe regulacje legislacyjne oraz rozwiązania organizacyjne w ochronie roślin to główne tematy dyskusji podczas 56. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. W uroczystym otwarciu Sesji, która odbywała się 11 bm. w Poznaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Honorowy patronat nad Sesją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wystąpienia na uroczystości otwarcia 56. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wystąpienia na uroczystości otwarcia 56. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

W swoim wystąpieniu wiceminister Zarudzki nawiązał do działań realizowanych przez resort rolnictwa w zakresie nowego systemu wsparcia dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Istotną część wstąpienia stanowiło przedstawiane celów rozwojowych i zadań z obszaru ochrony roślin do realizacji w latach 2015-2019.

Szczególną uwagę wiceminister zwrócił na potrzebę zwiększenia roli Instytutów Naukowo-Badawczych przez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w obszarze rolnictwa. Podkreślił także istotną rolę Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu w opracowaniu metod ochrony roślin i pomocy przy ich wdrażaniu do praktyki. Jednocześnie Ryszard Zarudzki podziękował wszystkim pracownikom Instytutu za dotychczasowe, aktywne realizowanie działań na rzecz naukowego oraz praktycznego wsparcia rolnictwa.

W trakcie Sesji dużo uwagi poświęcono kwestii zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Wielokrotnie podkreślano, potrzebę podejmowania dalszych działań na rzecz bezpiecznego stosowania tych preparatów, tak aby doprowadzić do zminimalizowania skutków nieprawidłowego ich użycia. Podkreślono również znaczenie nauki w ocenie nowych zagrożeń fitosanitarnych związanych z intensyfikacją międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym.

Ponadto, z okazji zbliżającego się 65-lecia Instytutu wiceminister złożył kierownictwu, członkom Rady Naukowej oraz wszystkim pracownikom gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w pracy zawodowej pracownikom Instytutu Ochrony Roślin – PIB wręczono krzyże i medale nadane przez Prezydenta RP oraz odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.