Seminarium dla doradców rolnośrodowiskowych

środa, 7 marca 2018 r.

7 marca 2018 r. odbyło się seminarium dla doradców rolnośrodowiskowych, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas szkolenia

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas szkolenia

Seminarium dotyczyło zmian w zasadach realizacji Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, obowiązujących w kampanii 2018.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych i doradców prywatnych.

W trakcie spotkania przedstawiono:

1) stan realizacji Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020;

2) najważniejsze zmiany w rozporządzeniach dotyczących Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, tj.:

  • wprowadzenie możliwości podejmowania zobowiązań takiego samego rodzaju w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne;
  • zmniejszenie wysokości tzw. sankcji wstecznych w zależności od wpływu danego uchybienia na efekt środowiskowy zobowiązania wieloletniego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, działania Rolnictwo ekologiczne i Programu rolnośrodowiskowego;
  • zmiany zasad przyznawania płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne do upraw paszowych – proporcjonalnie do liczby posiadanych zwierząt;

3) aplikację planu działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej;

4) praktyczne informacje dotyczące wypełniania wniosku w formie elektronicznej na 2018 r.