Rynek wina – szanse i bariery rozwoju

wtorek, 11 lipca 2017 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pt. Rynek wina szanse i bariery.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji nt rynku wina

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji nt rynku wina

– Zapewnienie opłacalności produkcji rolniczej i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój rynków rolnych w Polsce to główne cele działań ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel otwierając konferencję.

Minister przypomniał, że w resorcie został opracowany program rozwoju 9. rynków rolnych.

– Podejmowane są dalsze prace w zakresie identyfikacji barier dotyczących kolejnych rynków. Dziś  zaprosiliśmy do resortu przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń  działających w zakresie winiarstwa. Będziemy wspólnie omawiać sytuację na rynku wina i dyskutować o możliwościach rozwoju tej produkcji w Polsce – powiedział minister Jurgiel.

W konferencji uczestniczył również podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który omówił m.in. możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Podczas konferencji zaprezentowano informacje dotyczące: aktualnego stanu  i planowanych zmian  prawa  UE i  przepisów krajowych,  możliwości wsparcia producentów wina, oceny krajowego potencjału  produkcji wina i szans jego rozwoju. Uczestnicy konferencji omówili najważniejszych zagadnienia  dotyczące sektora produkcji wina z krajowych upraw winorośli. Podczas wystąpień przedstawicieli producentów wina zostały przez nich przybliżone najbardziej istotne problemy, które w ich ocenie mają negatywny wpływ na  rozwój tego sektora. 

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że odegra ona istotną rolę w określeniu działań niezbędnych do dalszego rozwoju tego sektora jak również przyczyni się do wypracowania rozwiązań służących dalszemu rozwojowi branży winiarskiej w Polsce.  Podczas konferencji zostały także poruszone  problemy mające wpływ na rozwój  produkcji wina owocowego markowego, cydru i perry. 

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sytuacja na rynku wina w Polsce (.pdf 1,09 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie PROW 2014-2020 - Konferencja Rynek Wina (.pdf 1,21 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Prawodawstwo w zakresie rynku wina (.pptx 7,12 MB)