Rozmowy ze związkowcami

poniedziałek, 8 lutego 2016 r.

Dziś odbyły się rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Podczas spotkania omówiono m.in. Program Działań MRiRW na lata 2015-2019. Ponadto, poszczególne związki branżowe przedstawiły postulaty w zakresie sektorów rolnych, które reprezentują. Postulaty dotyczyły m.in. powołania zespołów konsultacyjnych ds. poszczególnych rynków rolnych oraz uruchomienia terminala zbożowego.

Minister przedstawił informacje o podejmowanych działaniach długofalowych mających na celu poprawę sytuacji w rolnictwie. Poinformował ponadto o prowadzonej w resorcie ocenie poszczególnych działów administracji w obszarze rolnym, która umożliwiła opracowanie wstępnego wykazu spraw wymagających realizacji. W tej kwestii wystąpiono do 130  organizacji z prośbą o wnoszenie uwag i sugestii. W odpowiedzi wpłynęło ponad 800 wniosków, które są obecnie analizowane pod względem merytorycznym. Będą one stanowiły ważny wkład do analizy potrzeb z zakresie przyszłych projektów ustaw czy programów.

Minister opowiedział się za ścisłą współpracą z organizacjami działającymi w sektorze rolnym.