Rozmowy z samorządem rolniczym

czwartek, 9 marca 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył w VII posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbywało się w Parzniewie.

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szef resortu rolnictwa podsumował dotychczasowe działania rządu w zakresie rolnictwa oraz przedstawił priorytety ministerstwa na rok 2017.

Przedstawiciele rolniczego samorządu poruszali problemy dotyczące konieczności zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych, przedłużania dzierżaw obwodów dla kół łowieckich, działań podejmowanych w związku z wystąpieniem w Polsce wirusa grypy ptaków oraz procedur  nabywania uprawnień w zakresie uboju na użytek własny.

Minister Jurgiel zachęcał członków Krajowej Rady Izb Rolniczych do zapoznania się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o spółdzielniach rolników. Proponowane rozwiązania, w tym zmniejszenie obciążeń podatkowych, powinny sprzyjać zakładaniu spółdzielni rolniczych oraz zwiększać konkurencyjność tych podmiotów na rynku rolnym.