Rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych

środa, 23 grudnia 2015 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel rozmawiał dziś z przedstawicielami związków zawodowych.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami Związku Zawodowego Rolników i Obszarów Wiejskich

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami Związku Zawodowego Rolników i Obszarów Wiejskich

Odbyło się spotkanie z działaczami Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, któremu przewodniczy Bolesław Borysiuk.

Związkowcy pozytywnie odnieśli się do przedstawionej przez ministra oceny sytuacji w rolnictwie. Zwracali również uwagę na zbieżność poglądów w zakresie najpilniejszych spraw do rozwiązania. Zaliczyli do nich m.in.: kwestie dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, wyrównania poziomów wsparcia polskich rolników w stosunku do rolników unijnych, a także sprawę inwestycji w gospodarstwach rolnych. Działacze związkowi poruszyli też zagadnienia dotyczące funduszu gwarancyjnego oraz dialogu w rolnictwie.

Ponadto sygnalizowali niebezpieczeństwa związane z negocjowaną umową o liberalizacji handlu UE-USA.

Kolejnymi rozmówcami, z którymi spotkał się dziś szef resortu rolnictwa byli przedstawiciele branży sadowniczo-ogrodniczej oraz grup producentów rolnych skupionych w tym sektorze.

Uczestnicy spotkania zwracali szczególnie uwagę na niekorzystne relacje na linii producent przetwórca, braku kontraktacji oraz przedłużających się kontroli w grupach producenckich. Przedstawiciele sektora podnosili również kwestie dotyczące ubezpieczenia upraw, niskiego stopnia zorganizowania producentów owoców miękkich, potrzeby powołania funduszu stabilizacji dochodów. Uczestnicy spotkania zgłaszali także postulat reaktywowania Rady Gospodarki Żywnościowej.

Minister Krzysztof Jurgiel podziękował za zgłaszane uwagi i postulaty.

- Przedstawiony Program Działań MRiRW na lata 2015-2019 ma charakter otwarty – podkreślił szef resortu prosząc jednocześnie a aktywny udział i zgłaszanie głównych problemów.

Minister poinformował ponadto o przygotowywanym Pakcie dla Obszarów Wiejskich, który wszystkie zagadnienia dotyczące życia na tych terenach będzie ujmował w sposób kompleksowy.