Rozmowy w Indiach

czwartek, 17 marca 2016 r.

Zintensyfikowanie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku Indii to główny cel wizyty w New Delhi podsekretarz stanu Ewy Lech. Wizyta odbywała się dniach 14-16 marca.

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas wizyty w Indiach

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas wizyty w Indiach

Wiceminister Lech odbyła szereg rozmów bilateralnych. Pierwsze z nich to spotkania: z wiceministrem w ministerstwie rolnictwa i dobrostanu farmerów Ashokiem Kumarem Anguraną, który odpowiada za hodowlę bydła, mleczarstwo i rybołówstwo, z wiceministrem w ministerstwie rozwoju wsi S. M. Vijaynadem,  z  przewodniczącym Agencji ds. Bezpieczeństwa i Standaryzacji Żywności Ashishem Bahuguną, a także z Jagdishem Prasadem Meeną podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Omawiano najważniejsze kwestie polsko-indyjskiej współpracy w obszarze rolno-spożywczym.

Podsekretarz stanu Ewa Lech potwierdziła zainteresowanie strony polskiej podpisaniem umowy o współpracy w zakresie rolnictwa oraz podkreśliła konieczność zbilansowania obrotów w handlu artykułami rolno-spożywczymi.

Strona indyjska poinformowała, że jest zainteresowana wzmocnieniem współpracy w obszarze wymiany handlowej oraz naukowej z Polską.

Kolejne spotkania wiceminister Lech to rozmowy z doradcą ds. Ochrony Roślin RI Satyą Nanadem Sushilem, oraz wiceministrem rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Dobrostanu Farmerów, odpowiedzialnym za rolnictwo i współpracę Shobhaną K. Pattanayakiem. Wiceminister Lech podkreślała m.in., że dla naszego kraju ważnym elementem współpracy jest umożliwienie eksportu polskich jabłek na rynek indyjski.

Podczas wizyty w Indiach  wiceminister Lech towarzyszyli główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski, oraz zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego Tomasz Różański.

Ważnym elementem wizyty był również udział w Międzynarodowych Targach Żywności AAHAR 2016. W tegorocznej edycji targów uczestniczyło ponad 870 wystawców z 22 krajów.