Rozmowy polsko-zambijskie

piątek, 22 stycznia 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął dziś ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Zambii w Rzeczypospolitej Polskiej Bwalya S.K. Chiti.

Fot. Rozmowa ministra Jurgiela z Ambasadorem Zambii

Fot. Rozmowa ministra Jurgiela z Ambasadorem Zambii

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim bieżącym kwestiom w relacjach dwustronnych oraz planom współpracy na rok 2016.

Strony wyraziły nadzieję na intensyfikację współpracy polsko-zambijskiej, szczególnie w kontekście polskich doświadczeń w zakresie modernizacji rolnictwa.

Minister K. Jurgiel zwrócił się również z prośbą o przekazanie wymagań fitosanitarnych dotyczących dostępu do rynku zambijskiego, podkreślając walory polskich produktów i prezentując stronie zambijskiej możliwości podażowe rynku zbóż.

Strona zambijska podkreśliła zainteresowanie rozwojem współpracy dotyczącej produkcji sprzętu rolniczego oraz w zakresie doradztwa rolniczego.

Ustalono, że zostaną podjęte działania w celu wypracowania porozumienia o współpracy w zakresie rolnictwa pomiędzy oboma krajami.