Rozmowy polsko-mongolskie

czwartek, 30 listopada 2017 r.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Przemysłu Lekkiego Mongolii Lkhagvasuren Bayartulga.

Fot. Uczestnicy rozmów polsko-mongolskich

Fot. Uczestnicy rozmów polsko-mongolskich

Rozmowy poświęcone były omówieniu bieżących kwestii w relacjach dwustronnych. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyraził nadzieję na intensyfikacjękontaktów, a także zwiększenie obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi. Strona polska przedstawiła propozycje współpracy m.in. w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa oraz profilaktyki chorób zwierzęcych. Wśród poruszanych tematów znalazła się także współpraca ekspercka. Oferta polskich jednostek naukowo-badawczych w tym zakresie jest bardzo szeroka i spotkała się z dużym zainteresowaniem strony mongolskiej.

Wiceminister Lkhagvasuren Bayartulga podkreślił znaczenie nawiązania współpracy naukowej, deklarując, że po stronie mongolskiej zostanie dokonana priorytetyzacja obszarów współpracy.

W 2016 r. wielkość obrotów artykułami rolno-spożywczymi z Mongolią wyniosła 19,6 mln EUR. Uznaniem wśród konsumentów mongolskich cieszą się przede wszystkim polskie przetwory owocowe i warzywne, mięso oraz słodycze.