Rozmowy polsko-mołdawskie

sobota, 16 stycznia 2016 r.

Podczas wizyty na targach Grüne Woche w Berlinie minister Krzysztof Jurgiel spotkał sie z ministrem rolnictwa i przemysłu spożywczego Republiki Mołdawii Ionem Sulą. Omówiono kwestie dotyczące wspierania rozwoju wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. Minister Jurgiel wyraził nadzieję na szybkie zniesienie utrudnień w dostępie do rynku mołdawskiego dla mięsa drobiowego.

Fot. Rozmowy polsko-moldawskie

Fot. Rozmowy polsko-moldawskie

Ważnym tematem rozmów było też wdrażanie kredytu (100 mln euro) przyznanego Mołdawii przez Rząd RP, w ramach pomocy wiązanej, na rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz powiązaną z nimi infrastrukturę, a także inne uzgodnione przez strony cele. Ministrowie stwierdzili, że niezbędne jest wsparcie działań mających na celu efektywne wykorzystanie tego kredytu. Polski minister zachęca producentów do współpracy z partnerami mołdawskimi w ramach umowy  kredytowej. Informacja na temat możliwość skorzystania z niej została zamieszczona na stronie internetowej ministerstwa.

Ministrowie ustalili, iż w celu zintensyfikowania działań na rzecz realizacji tej umowy, zasadne będzie zorganizowanie wizyty polskich inwestorów w Mołdawii.

Podczas spotkania obaj ministrowie potwierdzili zainteresowanie zacieśnianiem współpracy dwustronnej także w zakresie wsparcia eksperckiego. Minister Jurgiel zapewnił o gotowości dalszego przekazywania przez polskich ekspertów wiedzy i doświadczeń w obszarze rolnictwa, w tym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, hodowli bydła i produkcji mleka, która to tematyka szczególnie interesuje stronę mołdawską.