Rozmowy polsko-marokańskie

piątek, 8 stycznia 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął dziś ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Królestwa Marokańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Youns Tijani. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim bieżącym kwestiom w relacjach dwustronnych oraz planom na rok 2016.

Fot. Rozmowy polsko-marokańskie

Fot. Rozmowy polsko-marokańskie

Minister wyraził nadzieję na intensyfikację dotychczasowej współpracy polsko-marokańskiej. Odniósł się zwłaszcza do procedur w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku marokańskiego. Minister Jurgiel zwrócił się z prośbą o jak najszybsze ich zakończenie, w kontekście bardzo dobrych kontaktów dwustronnych. Zaznaczył przy tym, że dla polskiego rolnictwa priorytetem pozostaje produkcja bezpiecznej żywności o wysokiej jakości. Zadeklarował także gotowość polskich służb weterynaryjnych oraz fitosanitarnych do ścisłej współpracy z marokańskimi odpowiednikami, zapraszając te instytucje do złożenia wizyty w Polsce.. Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił wysoką dynamikę wzrostu wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek marokański wyrażając przy tym przekonanie, że konsumenci docenią również walory smakowe i jakościowe innych produktów. Rozpoznawalności polskiej żywności powinien sprzyjać udział polskich wystawców w targach MAFEX w grudniu 2015r.

Ponadto minister K. Jurgiel podkreślił gotowość strony polskiej do rozwijania kontaktów w zakresie nauk rolniczych. W tym kontekście ambasador podkreślił bardzo dobrą renomę polskiego dorobku w zakresie produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, wyrażając zainteresowanie rozwojem współpracy w tym zakresie.

Ambasador pogratulował ministrowi objęcia funkcji, wyrażając wolę dalszej współpracy.

Zaprezentował potencjał marokańskiego rolnictwa oraz obecnie realizowane w tym sektorze strategie rozwoju. Minister Krzysztof Jurgiel wyraził zainteresowanie doświadczeniami strony marokańskiej w zakresie melioracji i funkcjonowania funduszu pomocowego dla producentów żywności poszkodowanych w wyniku suszy.

Odnosząc się do przedstawionych spraw, ambasador wyraził zrozumienie dla polskich postulatów wyrażając jednocześnie wolę współpracy w zakresie kontynuacji rozmów na temat umożliwienia eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek marokański.

Strona marokańska zaprosiła ministra Krzysztofa Jurgiela do złożenia wizyty w Maroku. Ponadto strony wyraziły zainteresowanie organizacją bilateralnego spotkania ministrów rolnictwa Polski i Maroka w trakcie styczniowych targów Gruene Woche w Berlinie, gdzie Maroko jest krajem partnerskim.