Rozmowy polsko-kolumbijskie

poniedziałek, 8 lutego 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął dziś ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Kolumbii Victorię Gonzalez Ariza. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę strony kolumbijskiej, w celu omówienia stanu współpracy.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz Ambasador Kolumbii

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz Ambasador Kolumbii

Minister Krzysztof Jurgiel poprosił o wsparcie polskich starań o dopuszczenie polskich jabłek do rynku kolumbijskiego oraz odniósł się do rosnącej obecności polskich produktów rolno-spożywczych na tym rynku.

Omówiono stan współpracy naukowej, przede wszystkim w zakresie włókien naturalnych, stwierdzając, że należy dokonać przeglądu realizowanej współpracy w świetle możliwości wynikających z podpisanego w 2009 r. Memorandum.

Ambasador V. Gonzalez Ariza ponowiła duże zainteresowanie strony kolumbijskiej uzyskaniem polskiego wsparcia eksperckiego dla procesów rewitalizacji wsi w Kolumbii, w związku z końcowym etapem procesów pokojowych w tym kraju. W tym kontekście minister Jurgiel zadeklarował gotowość podzielenia się ponad 25-letnimi doświadczeniami w transformacji sektora rolnego w Polsce.

Ambasador V. Gonzalez Ariza zaproponowała realizację wizyty Kierownictwa MRiRW w Kolumbii.